Nasz zespół
 

Anna Krzyżanowska-Orlik

Absolwentka stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Marii Curie—Skłodowskiej w Lublinie) oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (Uniwersytet Warszawski); ekspert w zakresie rozwoju regionalnego, planowania strategicznego i funduszy europejskich, członek stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.

Odpowiedzialna za procesy związane z programowaniem regionalnych programów operacyjnych, wstępną oceną projektów strategicznych, a także opracowaniem wielu dokumentów strategicznych, operacyjnych oraz wytycznych w zakresie wdrażania polityki regionalnej i funduszy europejskich. Twórca systemu wdrażania i wspierania procesów rewitalizacji w województwie lubelskim. Aktywny uczestnik negocjacji i renegocjacji z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Twórca systemu wdrażania instrumentów terytorialnych (zintegrowane inwestycje terytorialne) na poziomie regionu.

Ekspert programu TAIEX, finansowanego przez Komisję Europejską oraz ekspert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie polityki miejskiej, posiada wieloletnie doświadczenie współpracy z przedstawicielami organizacji międzynarodowych (m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Inicjatywa Jaspers); wykładowca akademicki.

Ekspert w projektach międzynarodowych dotyczących dziedzictwa kulturowego (m.in. HerO, Herman, Second Chance i inne) współfinansowanych z funduszy europejskich.

Tłumacz ustny i pisemny języka angielskiego, włada językiem francuskim.

Kontakt
 

Adres e-mail:
kontakt@rcklubelskie.pl

Adres korespondencyjny:
REGIONALNE CENTRUM KOMPETENCJI
ul. Frezerów 3
20-209 Lublin

NIP:
9462687036

Marek Kowalski
Telefon: 661 667 771


Anna Krzyżanowska-Orlik
Telefon: 606 394 009