REGIONALNE CENTRUM KOMPETENCJI

Regionalne Centrum Kompetencji jest firmą doradczą, która kieruje swoją ofertę przede wszystkim do: gmin, powiatów, podmiotów publicznych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Specjalizujemy się w planowaniu strategicznym i operacyjnym oraz pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych. Gwarantujemy jakość i profesjonalną obsługę popartą doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą. Działalność firmy opiera się na dostosowaniu indywidualnych potrzeb i możliwości klienta do odpowiednich źródeł finansowani z funduszy krajowych i europejskich . Członkowie zespołu RCK posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie funduszy europejskich, programowania strategicznego i operacyjnego, rewitalizacji oraz udziału w projektach krajowych i europejskich. Pozwala nam to na właściwą ocenę pomysłów naszych klientów i opracowanie skutecznej strategii pozyskiwania środków. Zespół RCK

Kontakt

Adres WWW:

www.rcklubelskie.pl

NIP:

9462687036

kontakt@rcklubelskie.pl

Marek Kowalski: 661 667 771, Anna Krzyżanowska-Orlik: 606 394 009,

Adres korespondencyjny

REGIONALNE CENTRUM KOMPETENCJI

Adres: ul. Frezerów 3

20-209 Lublin

Oferta

Wnioski o dotacje

Oferujemy kompleksową obsługę procesu aplikowania o środki z funduszy europejskich i źródeł krajowych:

Konsultacje i doradztwo przy wyborze odpowiedniego źródła finansowania projektu.

Kompleksowa obsługa w trakcie procesu ubiegania się o środki (opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, pomoc w przygotowaniu niezbędnych załączników oraz kontakt z instytucja organizującą konkurs).

Opracowanie studium wykonalności/bussines planu projektu oraz niezbędnych analiz finansowych.

Rozliczanie projektów w trakcie realizacji.

 

Strategie lokalne i terytorialne

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zdobytej wiedzy i kompetencjom w zakresie programowania polityki rozwoju i tworzenia programów operacyjnych realizujemy kompleksowe usługi obejmującą opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizujemy się w opracowaniu gminnych i ponadlokalnych strategii rozwoju (strategii terytorialnych obejmujących swoim zasięgiem kilka/kilkanaście gmin) oraz przygotowaniu samorządów do skutecznego aplikowania o środki w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE 2021 – 2027.

Programy rewitalizacji

Opracowujemy i aktualizujemy Lokalne i Gminne Programy Rewitalizacji oraz świadczymy usługi w zakresie obsługi procesu monitoringu wdrażania LPRów i GPRów.

Konsultacje i partycypacja

Realizujemy projekty obejmujące konsultacje społeczne i działania partycypacyjne w ramach projektów i strategii opracowywanych i wdrażanych przez podmioty publiczne i niepubliczne.

Projekty międzynarodowe

Pomagamy w identyfikacji różnych źródeł finansowania przedsięwzięć ze środków krajowych i zagranicznych, w tym z programów dostępnych bezpośrednio na poziomie Komisji Europejskiej. Przygotowujemy niezbędną dokumentację i uczestniczymy w procesie aplikowania o środki zapewniając pomoc doradczą i tłumaczenie.Zapraszamy do współpracy!

 
 __   __ ______ _____  __ __ 
 \ \  / / |___ / | __ \ | \/ |
 \ \_/ /   / / | |__) | | \ / |
  \  /   / /  | _ / | |\/| |
  | |   / /__ | | \ \ | | | |
  |_|  /_____| |_| \_\ |_| |_|